veel gestelde vragen

 • Voldoet Sendtex aan de nieuwe GDPR wetgeving?

  Absoluut.

  Sendtex voorziet in verschillende mogelijkheden om conform de nieuwe GDPR-wetgeving te werken.

  Uiteraard is het aan de gebruiker van het platform zelf om deze mogelijkheden optimaal te benutten. Wij adviseren al onze klanten om zich te laten bijstaan door een legal adviser en om alle genomen acties goed te documenteren in een intern data register.

  Features waarin Sendtex voorziet zijn:

  1. mogelijkheid tot twee factor-authenticatie om de login van je account extra te beveiligen.
  2. mogelijkheid tot het "encrypteren" van de variabele velden indien deze gevoelige data bevatten.
  3. bij het toevoegen van contacten aan een publieke contactlijst dient men aan te geven dat deze legaal verkregen zijn en op welke manier. Elk e-mailadres dat wordt toegevoegd (manueel of via import) zal deze beschrijving gekoppeld krijgen met eveneens de datum van toevoeging. Op deze manier wordt binnen Sendtex een geautomatiseerde "consent"-log opgebouwd.
  4. Aan elke "consent"-log kunnen optioneel ook een of meerdere screenshots worden meegegeven die informatief worden mee opgeslagen, zodat achteraf steeds hiernaar gerefereerd kan worden. Uiteraard kan dit ook steeds door jezelf in je eigen dataregister opgeslagen worden, maar alvast bieden we deze functionaliteit ook standaard binnen Sendtex aan.
  5. er kan op elke moment binnen de "consent"-log op e-mailadres gezocht worden om zo de volledige geschiedenis van een gebruiker op te vragen. Dit kan nuttig zijn moest een klant contact opnemen met de vraag "welke informatie beschik je over mij".
  6. binnen diezelfde module kan ook het "recht op vergetelheid" worden toegepast doordat de gegevens van een contact vanuit deze module compleet uit de Sendtex databank kunnen gewist worden. Het contact zelf wordt niet gewist maar geanonimiseerd om er zo voor te zorgen dat de functionaliteiten van Sendtex (bv statistieken) optimaal blijven werken.
  7. enterprise accounts beschikken over de mogelijkheid om gebruikers te definiëren als "auteurs". Deze zijn niet instaat om de e-mailadressen van adressenlijsten te bekijken (wel op te zoeken) noch adressen te importeren of te exporteren.
  8. Sendtex slaat de wachtwoorden geëncrypteerd op in de databank waardoor bv. ook de eigen medewerkers van Sendtex of van de hosting maatschappij dit nooit kunnen opvragen. Wachtwoorden herstellen kan enkel via de "wachtwoord vergeten functie".
  9. Sendtex als platform draait volledig beveiligd over SSL. Dit is de standaard beveiligingstechnologie om een geëncrypteerd connectie op te zetten tussen de webserver en de browser van de gebruiker.
  10. enterprise users kunnen optioneel opteren voor een distributed databank van enkel hun gegevens in een datacenter of locatie naar keuze om zo te kunnen voldoen aan interne opgelegde reglementeringen.
 • Voldoet Sendtex aan de wetgeving omtrent opt-in/opt-out?

  Sendtex werkt volledig volgens de Europese wetgeving.

  Personen die nieuwsbrieven van je ontvangen, kunnen op elk moment hun profiel aanpassen of uitschrijven via een link die Sendtex automatisch onderaan elke e-mail genereert. Nieuwe gebruikers schrijven zich steeds in via het principe van de dubbele opt-in, waarbij ze na het inschrijven op de nieuwsbrief nog een extra e-mail ontvangen waar ze hun inschrijving dienen te bevestigen.

  Bij het uitschrijven kan men ofwel zijn profiel voorkeuren aanpassen ofwel zich volledig afmelden voor alle toekomstige e-mailberichten. Voor deze uitschrijving zal geen extra bevestigingsmail meer worden uitgestuurd.

  Zie ook: voldoet Sendtex aan de nieuwe GDPR-wetgeving

Nog steeds niet overtuigd?Probeer sendtex gratis voor 30 dagen!

Nu testen

Geen opleiding of creditcard vereist!