jouw privacy

Jullie hebben het allemaal al wel 100'en keren gehoord of gelezen, maar volledigheidshalve geven we jullie toch nog even een korte en bondige uitleg wat GDPR, of in het Nederlands AVG, nu betekent.

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze instantie is in het leven geroepen om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Elke onderneming binnen de EU dient zich aan deze nieuwe wetgeving te houden. Zonder pagina lange teksten te schrijven kunnen we kort en krachtig stellen dat GDPR het volgende inhoud:

Voor de volledigheid verwijzen we graag naar:

Bescherming van je privacy

Op 25 mei 2018 is dus deze nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking getreden. Sendtex vindt de bescherming van je privacy uitermate belangrijk. We zorgen er dan ook voor dat je persoonlijke gegevens, maar ook die van je klanten optimaal beveiligd en beheerd worden. We engageren ons om persoonsgegevens te beschermen en transparant hierover te communiceren. Ons privacybeleid is dienaangaande ook geüpdatet naar aanleiding van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kan op deze website onze privacyverklaring nalezen om zo exact te weten wat we met jouw data doen, wat je rechten zijn, hoe je je data kan aanpassen, opvragen of verwijderen.

Voor verdere vragen kan er steeds contact opgenomen worden met privacy@sendtex.com.

E-mailmarketing en GDPR, hier moet je op letten:

Sendtex als gegevensverwerker:

Wij als organisatie die klanten faciliteert in het beheren, versturen en opvolgen van e-mailcampagnes vinden privacy en de bescherming ervan als primordiaal. In dat opzicht kunnen we enkel maar enthousiast zijn met de komst van deze nieuwe privacy-wetgeving. In de loop van 2016 werd de uitwerking van Sendtex v3 opgestart en werd het privacy- en beveiligingsluik al van meet af aan meegenomen. Dat het uitwerken van nieuwe software met deze filosofie in het achterhoofd een extra workload met zich zou meebrengen was uiteraard logisch, maar om onze klanten een zo goed mogelijke tool te kunnen aanbieden was het voor ons noodzakelijk om het hele team te betrekken en te verdiepen in deze wettelijke materie. Een extern software assessment moest ons voldoende inzichten geven, om deze nieuwe Sendtex omgeving gdpr-ready te maken.

We kunnen dus stellen dat met deze nieuwe ontwikkelingen, Sendtex in die mate voorzien is van verschillende platform opties dat deze onze klanten in staat moet stellen om conform deze nieuwe wetgeving te werken. Uiteraard zullen wij opvolgen en blijven werken aan bijkomende (al dan niet sector-specifieke) functionaliteiten.

Sendtex voorziet alvast in volgende zaken:

Disclaimer:
Dit artikel is louter informatief en kan niet beschouwd worden als juridisch advies omtrent de EU privacy wetgeving. We raden steeds aan om een legal adviser te contacteren voor de toepasselijkheid op je eigen onderneming.

Overtuigd?Probeer sendtex gratis voor 30 dagen!

Nu testen

Geen opleiding of creditcard vereist!