Terms of use

www.sendtex.com is een e-mailmarketing platform waarmee u e-mailmarketing campagnes en nieuwsbrieven kan aanmaken, versturen en beheren. Het Sendtex platform is eigendom van vof Sendtex, Genkersteenweg 204, 3500 Hasselt, Ondernemersnummer BE 0887.868.120. In het verdere verloop van deze tekst wordt het e-mailmarketing platform "Sendtex" genoemd.

1. Vooraleer u Sendtex kan gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk:

Sendtex kan gebruikers op ieder ogenblik het gebruik van het platform ontzeggen en kan gebruikersaccounts afsluiten, zonder verhaal vanwege de gebruiker, indien wordt vastgesteld dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

2. Opzeggen (afsluiten) gebruikersaccount

Uzelf en Sendtex kan op ieder ogenblik uw gebruikersaccount opzeggen door de tegenpartij hiervan op de hoogte te brengen. Voor het opzeggen (afsluiten) van een account is het niet verplicht om een specifieke reden op te geven. Indien Sendtex het gebruikersaccount afsluit zonder een specifieke reden hiervoor op te geven, zal Sendtex de niet verbruikte e-mailcredits alsook de resterende looptijd van het licentiecontract (meestal 1 jaar) vergoeden, door het overeenkomstige bedrag terug te storten op de financiële rekening van de gebruiker. Indien Sendtex bij het afsluiten van het gebruikersaccount een specifieke reden opgeeft (zoals bvb een schending van deze gebruiksvoorwaarden), dan worden de niet verbruikte e-mailcredits, noch de resterende maanden looptijd van het licentiecontract, niet vergoed.

Indien u Sendtex gedurende een periode van 12 maanden of meer niet meer heeft gebruikt, kan Sendtex uw account als "inactief" beschouwen en het gebruikersaccount afsluiten en alle bijhorende gegevens (inclusief de verstuurde e-mailcampagnes, contacten en statistieken) definitief vernietigen.

3. Aanpassingen gebruiksvoorwaarden en Sendtex platform

Sendtex heeft het recht om op ieder ogenblik wijzigingen aan het e-mailmarketing platform en het gebruik ervan door te voeren. Ook mag Sendtex op ieder ogenblik een aangepaste versie van deze gebruiksvoorwaarden beschikbaar maken op de Sendtex website. Deze aangepaste gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk toepasbaar voor ieder nieuw gebruik van het Sendtex platform.

4. Gebruikersaccount

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijke karakter van uw gebruikersnaam en paswoord. U bent ook verantwoordelijk voor ieder gebruikersaccount waar u op Sendtex toegang toe heeft. Indien u merkt dat er niet gemachtigd gebruik werd gemaakt van uw gebruikersaccount, brengt u Sendtex hiervan onmiddellijk op de hoogte. Sendtex kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor het verliezen of hacken van paswoorden. Sendtex heeft geen toegang tot de paswoorden van de gebruikersaccounts en kan om deze reden enkel de paswoorden resetten.

5. Recht op gebruik van een gebruikersaccount

Sendtex heeft geen zicht op de verantwoordelijkheden en relaties binnen uw organisatie en kan derhalve niet tussenkomen in discussies over het eigendomsrecht van een gebruikersaccount. U verklaart geen informatie over een gebruikersaccount op te vragen dat niet van u is; bij eventuele discussies over het eigendomsrecht / gebruiksrecht over een bepaald gebruikersaccount op Sendtex, verklaart u dit rechtstreeks te regelen met de andere partij. Voor Sendtex bepaalt wie eigenaar is van een gebruikersaccount op basis van de inhouden van de verstuurde mails. Indien meerdere personen / instanties in die verstuurde mails vermeld worden, baseert Sendtex zich op de contactinformatie die in het betrokken gebruikersaccount beschikbaar is.

6. Gebruik van e-mail credits

Sendtex werkt met een systeem van e-mailcredits. Om via Sendtex e-mails te kunnen versturen, dient u over voldoende e-mailcredits te beschikken. Deze credits kunnen online via het platform aangekocht worden en hebben geen vervaldatum.

7. Recht om e-mail campagnes te controleren

Sendtex heeft het recht om uw e-mails intern te testen, kopiëren en na te kijken om te controleren of deze voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen.

8. Algemene gebruiksregels

We proberen het Sendtex platform zo functioneel en efficiënt mogelijk te houden, en hebben daarvoor uw hulp nodig. U verklaart daarom uitdrukkelijk:

9. Sectoren en diensten die het gebruik van Sendtex ontzegd wordt

Sendtex streeft ernaar om zo hoog mogelijke afleverstatistieken voor al haar gebruikers te kunnen voorleggen. Omdat sommige sectoren en diensten helaas onderhevig zijn aan een hoog SPAM gehalte, waardoor de goede afleverstatistieken van onze mailservers in het gedrang zouden kunnen komen, zien we ons helaas genoodzaakt om een aantal sectoren, activiteiten en types diensten uit te sluiten van het gebruik van Sendtex. Het betreft ondermeer:

10. Aansprakelijkheid

Sendtex biedt enkel een platform aan om gepersonaliseerde e-mails op te maken en te versturen. De inhoud van de e-mails wordt volledig zelfstandig door de gebruiker bepaald en opgemaakt; deze heeft er dan ook de volledige verantwoordelijkheid over.

Sendtex kan bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de via Sendtex verstuurde teksten, foto's, afbeeldingen, … die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en regels, met de auteursrechten en intellectuele eigendommen of die derden schade kunnen toebrengen.

De gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk ertoe Sendtex te vrijwaren van alle mogelijke vervolging die resulteert uit het gebruik van het Sendtex platform en de door Sendtex geleverde diensten.

11. Niet verlengen van een jaarlicentie

Indien u beslist van uw jaarlicentie niet te verlengen zal Sendtex, uit veiligheidsoverwegingen en in het kader van de GDPR wetgeving, overgaan tot het verwijderen van uw account 60 dagen na het verlopen van de jaarlicentie. U kunt de geldigheid van uw licentie te allen tijde nagaan onder de instellingen van uw persoonlijke account. Uiteraard zal er ook de nodige communicatie en opvolging zijn om u eraan te herinneren dat uw jaarlicentie gaat komen te vervallen. Bij het verwijderen van uw account zullen eveneens alle campagnes, statistieken, e-maillijsten en afzonderlijke e-mailadressen verwijderd worden van onze servers. Dit is onherroepelijk en kan na verwijderen niet meer hersteld worden.

Still not convinced?Try sendtex for free for 30 days!

Test now

No training or credit card required!